Leie stillas – hva er viktig for deg?

Sjekkpunkter for stillasbrukeren

blog item

Hva er viktig å vektlegge når du skal leie stillas? Vi har laget en liste over de viktigste sjekkpunktene (uavhengig av merke) som kan være til nytte for stillasbrukere. Se nedenfor for punktvis sjekkliste som gjør det enklere for deg å navigere i en rik flora av tilbud, standarder og mål.

  1. type jobb som skal gjennomføres -> hvilket type stillas passer best for å løse oppgaven (f.eks rullestillas, lettstillas osv). Når man planlegger et stillas betyr det at man må bygge det i forhold til hva det skal brukes til og hvilke belastninger det kommer til å ha, det vil si hvilken klasse det skal være i. Forskriften fremhever også viktigheten av typegodkjenning, som er kontroll og testing av utstyret. Utstyret skal ha vært typegodkjent.
  2. valg av stillassystem – innenfor hver gruppe av stillaser er det ulike type systemer. Ved valg av system er det individuelle preferanser på hva som teknisk er best, men det er mange ulike leverandører av systemene i Norge i dag – det som er mest brukt innen lettstillas i Norge er alumium med runde profiler.
  3. valg av materiale – stål / aluminium. Stål er rimeligere enn aluminium, men vesentlig tyngre. For lettstillas (fasadestillas) og rullestillas velger de fleste aluminium – tungstillas så er det i hovedsak stål.
  4. ikke bli lurt av antall kvadratmeter du får tilbudt. Det er ingen standard i bransjen på hvordan å regne antall kvadratmeter i en stillasløsning – dette er en utfordring vi møter mange ganger – noen inkluderer full uttrekk av benjusteringer, arbeidshøyden til personen som står på stillaset o.l. Sjekk antall komponenter du er tilbudt.
  5. valg av leverandør – litt avhengig av hvor kompleks jobben er, men det er normalt å anbefale å snakke med noen som har kompetanse, god erfaring med stillaser og ryddig økonomi. De fleste gjør litt research i forkant.  

*6. hvis du driver profesjonelt – sjekk at du/dine har kompetansen til å bygge stillaset. Fra bakkenivå – 2 meter plattformøyde trenger du dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire forskrifter. Hvis du skal bygge over 2 meter plattformøyde gjelder «forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften.