Kurs i bruk av stillas

kr 1,490

Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk.

Send bestilling

Beskrivelse

Brukerkurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i høyden, og trygg og korrekt bruk av ulike stillastyper. Det tar for seg ulike typer arbeidsulykker og ser på hva man kan gjøre for å forhindre at ulykker skjer. I løpet av dette nettkurset skal du:

  • lære å mestre bruken av alle typer stillas
  • lære å skille ulike stillastyper fra hverandre
  • lære å velge riktig stillas til jobben
  • lære å vurdere sikkerheten under bruken av stillaset
  • lære om tiltak du kan gjennomføre for å forhindre arbeidsulykker
  • lære å jobbe riktig og sikkert

Nettkurset består av bilder, lyd og oppgaver underveis. Det vil være en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Vil du vite mer om hvordan du gjennomfører kursene våre?

Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Kursets lengde: ~2-3 timer

Dette brukerkurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk.

Bestillingsskjema