Stillaskurs 2-9m

kr 3,990

Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 17-3. Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må dokumentere teoretisk og praktisk opplæring.

Send bestilling

Beskrivelse

Stillaskurset på nett er et kvalitetssikret 15-timer teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre nettkurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang.

I løpet av stillaskurset vil man bli presentert for de ulike ansvarsforholdene man kan finne i forbindelse med et stillas. Nettkurset vil gi deg en innsikt i alle relevante lover og forskrifter, med et særlig fokus på Arbeidsmiljøloven og Forskrift om utførelse av arbeid. Videre vil du få en enkel innsikt i stillasteori. Du vil også få en generell innføring i montering av stillas, samt en generell innføring i montering av de ulike stillastypene. Herunder; rullestillas, systemstillas, hengestillas, rør- og koblingsstillas, trestillas og bukkestillas. Som med alle våre kurs, vil du avslutningsvis få en gjennomgang av førstehjelp og hvordan du skal opptre under nødssituasjoner.

Nettkurset består av bilder, lyd, video og oppgaver underveis. Det vil være en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.

For å få sertifikat til å montere stillas fra 2 til 9 meter må man i tillegg dokumentere minst 15 timer praktisk opplæring i bruk av stillas.

Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Kursets lengde: 15 timer

Stillaskurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Bestillingsskjema